Skip to content

REZERWACJE INDYWIDUALNE: +48 798 30 40 60 wew. 1

REZERWACJE GRUPOWE: +48 798 30 40 60 wew. 3

Krakowska Liga Endurance – RacingKart
REGULAMIN I PRZEPISY RYWALIZACJI
INFORMACJE OGÓLNE

 • Organizatorem rozgrywek „Krakowska Liga Endurance”(KLE) jest firma IN SPE Sp. z o. o.. Oferta skierowana jest do firm i instytucji pragnących motoryzacyjnej rywalizacji.
 • W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, wraz z imienną listą zgłaszanych zawodników i przesłać jako skan na adres e-mail biuro@racingkart.pl bądź dostarczyć osobiście na hale Racing Kart(Sulechów 108a, k/Krakowa). Oryginał należy dostarczyć przed pierwszą rywalizacja o punkty.
 • Warunkiem jakim jest uczestniczenie w rozgrywkach jest uiszczenie całkowitej kwoty za sezon na 7 dni przed rozpoczęciem zmagań.
 • Zgłoszenie do rozgrywek swojego zespołu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Krakowskiej Ligii Endurance jak i również regulaminu Racing Kart oraz przepisów w rozgrywkach organizowanych przez Racing Kart.
 • System rozgrywek w każdym sezonie jest uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych do ligi. Dokładny system wraz z terminarzem podany będzie przed pierwszym starciem o punkty.

PODSTAWOWE ZASADY REGULAMINU

 • Spotkania odbywają się raz w miesiącu:
 • Ekstraliga – pierwszy piątek miesiąca
 • I liga – pierwszy czwartek miesiąca
 • II liga – pierwsza środa miesiąca
 • Rozpoczęcie zawodów odbywa się o godzinie 18:00(kwalifikacje). Maksymalna ilość zespołów w jednej lidze to 10.
 • Każda drużyna ma zapewnione 6 Grand Prix w jednym sezonie.
 • Każda drużyna rozgrywa 6 spotkań ligowych(przy utworzeniu więcej niż jednej ligi dodatkowo rozgrywany będzie Puchar KLE).
 • Rozgrywki odbywają się w hali kartingowej Racing Kart(Sulechów 108a, k/Krakowa).
 • W rozgrywkach uczestnicy jeździć będą gokartami Sodi RT8
 • Każde rozgrywki prowadzone będą przez specjalnie wyszkolona obsługę na najwyższym krajowym poziomie.
 • Zawodnicy powinni posiadać wygodna dla siebie odzież oraz obuwie, najlepiej z płaska podeszwą.
 • Czas rywalizacji to 5 godzin(1h – kwalifikacje, 4h wyścig). Dopuszczalna przerwa miedzy zmianami drużyn to 1 minuta(liczona przez obsługę).
 • Niestawienie się drużyny(kapitana) do 5 minut po wyznaczonym terminie Grand Prix, oznacza wykluczenie drużyny z zawodów, bez przyznawania punktów.
 • Podczas rozgrywek zespoły, które czynnie uczestniczą w rozgrywkach nie mogą przełożyć terminu spotkania bez zgody organizatora.
 • Drużyna ma prawo jednokrotnie w czasie rundy z przyczyn losowych przełożyć termin spotkania, w sytuacji gdy wyrażą na to zgodę drużyny przeciwne oraz Organizator Rozgrywek Krakowskiej Ligii Endurance. Wnioskować o zmianę terminu należy telefonicznie bądź poprzez e-mail na adres biuro@racingkart.pl najpóźniej do godziny 17:00 TYDZIEŃ przed rozpoczęciem GP danej ligi.
 • Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w sytuacjach wyjątkowych.

 

SYSTEMY PUNKTOWY, AWANSE ORAZ SPADKI

 • System awansów i spadków uzależniony jest od liczby drużyn przestępujących do rozgrywek, oraz od możliwości organizacyjnej w danym sezonie rozgrywkowym.
 • Zakładany system awansów i spadków w I edycji KLE:
 • EKSTRALIGA – 8 ZESPOŁÓW(piątek)
 • Z EKSTRALIGI spadają bezpośrednio drużyny z miejsca 7 i 8.
 • I LIGA – 8 ZESPOŁÓW(czwartek)
 • Drużyny z I LIGI z miejsc 1 i 2 automatycznie awansują do Ekstraligi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu awansów i spadków wraz z rozpoczęciem nowej Edycji.
 • System awansów i spadków w I edycji ostatecznie będzie uzależniony od struktury rozgrywek Krakowskiej Ligii Endurance w kolejnym sezonie.
 • O mistrzostwie w danej lidze decyduje pierwsze miejsce w tabeli po zakończonych rozgrywkach.
 • System Punktacji:

1 miejsce: 25 punktów
2 miejsce: 18 punktów
3 miejsce: 15 punktów
4 miejsce: 12 punktów
5 miejsce: 10 punktów
6 miejsce: 8 punktów
7 miejsce: 6 punktów
8 miejsce: 4 punkty

 • W przypadku wykluczenia drużyny z powodu niestawienia się na GP, zespół nie otrzymuje punktów(0pkt)
 • O kolejności w tabeli decyduje:
 • Po pierwsze większa ilość zdobytych punktów.
 • Po drugie większa liczba „wyższych” miejsc w poszczególnym GP
 • Po trzecie losowanie
 • System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn przystępujących do danej edycji, dokładny system rozgrywek zostanie podany przed pierwszym meczem o punkty.

 

Uprawnieni zawodnicy, skład drużyny i wprowadzanie zmian do składu:

 • Uczestnikami rozgrywek mogą być wszyscy, którzy kwalifikują się na jazdę gokartem o mocy 6,5KM na torze Racing Kart.
 • Zawodnik może występować w składzie tylko jednej drużyny w rozgrywkach Krakowskiej Ligii Endurance – Racing Kart w danym sezonie.
 • Rozgrywki kartingowe organizowane przez firmę IN SPE Sp. z o. o. mają charakter amatorski.
 • Każdy uprawniony do gry zawodnik musi na zawodach posiadać dokument tożsamości (dopuszcza się również prawo jazdy lub w przypadku osoby nieletniej – legitymacja) w celu weryfikacji tożsamości w odniesieniu do protokołów meczowych.
 • Dokumenty tożsamości są obligatoryjnie sprawdzane przez organizatora każdorazowo po oddaniu protokołów ale przed rozpoczęciem zawodów .
 • Po wypełnieniu protokołów i oddaniu do koordynatora następuje weryfikacja wpisanych zawodników. Każdy zawodnik osobiście stawia się do weryfikacji.
 • Każdy zawodnik musi być podpisany (własnoręczny podpis) na protokole meczowym – zawodnik nie podpisany traktowany jest jako nie uprawniony do jazdy z konsekwencjami regulaminowymi.
 • Nie okazanie dokumentu tożsamości lub prawa jazdy skutkuje wykluczeniem zawodnika z rozgrywanego spotkania jako nieuprawnionego do gry do czasu dostarczenia dokumentu tożsamości, nie później jednak niż do zakończenia drugiego przejazdu.  Do czasu dostarczenia dokumentu zawodnik nie może brać udziału w spotkaniu.
 • W przypadku wykrycia gracza zabronionego regulaminem PRZED GP następuje odsunięcie go od dalszych spotkań (do czasu jego regulaminowego zgłoszenia przez kapitana)
 • Poprawność zapisu w protokole meczowym podpisem potwierdza kapitan zespołu.
 • Dodatkowo organizator w razie wątpliwości może skorzystać z prawa ponownego sprawdzania tożsamości zawodników występujących w danym meczu w trakcie i po skończonym spotkaniu. O fakcie sprawdzenia organizator informuje kapitana drużyny sprawdzanej przed zakończeniem GP.
 • W przypadku wykrycia gracza zabronionego regulaminem W TRAKCIE JAZDY I PO JEŹDZIE następuje odsunięcie go od dalszych spotkań (do czasu jego regulaminowego zgłoszenia przez kapitana) i ukaranie drużyny sprawdzanej karą walkowera.
 • O wniosku dodatkowego sprawdzenia zawodników organizator powinien poinformować drużynę sprawdzaną w trakcie trwania spotkania , nie później jednak niż przed jego końcem.
 • Drużyna sprawdzana ma 5 minut na dostarczenie dowodów tożsamości, biorących udział w danym spotkaniu zawodników ( nie zastosowanie się do wymogów regulaminu może skutkować walkowerem)- cały proces przebiega pod opieką organizatora
 • Drużyna może liczyć od 2 do 8 zawodników.
 • W wyścigu może brac udział maksymalnie jedna osoba z teamu.
 • W wyznaczonej strefie mogą przebywać tylko osoby wpisane w protokół meczowy to znaczy zawodnicy i jedna osoba funkcyjna ( trener, opiekun drużyny). Osoby postronne nie mogą przebywać w strefie zmian.
 • W zespole występować mogą wyłącznie zawodnicy umieszczeni na Liście zawodników na dany sezon oraz na protokole meczowym dostępnym na zawodach:
 • Wszyscy poprawnie zgłoszeni do zawodów uczestnicy widnieją na Liście zawodników
 • Na Liście zawodników zaznaczone są wszelkie zmiany
 • Zawodnik uczestniczący w meczu a nie podpisany (własnoręczny podpis) na Liście zawodników oraz do protokołu meczowego traktowany jest jako nieuprawniony do gry a drużyna zostaje ukarana walkowerem 0pkt
 • Pięć minut przed każdym GP opiekun/kapitan drużyny musi dostarczyć sędziemu zawodów poprawnie wypełniony protokół GP (podpisany i z wypełnionymi zmianami zawodników). Protokół należy przed startem pobrać od organizatorów, celem weryfikacji zawodników.
 • Możliwe jest dopisanie do protokołu GP spóźnionych osób do składu drużyny, ale tylko do momentu zakończenia drugiego przejazdu danej drużyny. Zawodnik spóźniony nie może uczestniczyć w spotkaniu do momentu podpisania się w protokole – do czasu wpisania traktowany jest jako zawodnik nie uprawniony.
 • Za jakiekolwiek błędne lub niezgodne z prawdą dane wpisane do protokołu meczowego odpowiada kierownik-opiekun zespołu.

 

 

 

Protesty:

 • Protesty można zgłaszać tylko w formie pisemnej (mail) do organizatora do godziny 16 dnia następnego po odbytym GP lub podczas trwania kolejki (na piśmie bezpośrednio na hali).

 

 • Organizator nie ma obowiązku informować o wpłynięciu protestu strony zainteresowane.
 • W ramach protestów nie będą rozpatrywane decyzje sędziowskie, które podjęte podczas GP mają suwerenny charakter i są ostateczne.

 

 

PRZEPISY ROZGRYWEK

 

 

 • Rozgrywki odbywają się w hali kartingowej Racing Kart.
 • Czas rywalizacji to 5 godzin(1h – kwalifikacje, 4h wyścig). Dopuszczalna przerwa miedzy zmianami drużyn to 1 minuta(liczona przez obsługę).
 • Drużyna może liczyć od 2 do 8 zawodników.
 • W wyścigu może brac udział maksymalnie jedna osoba z teamu.
 • Jeżeli w wyniku wykluczeń z jazdy w którymkolwiek zespole zostanie mniej niż 2 zawodników GP należy zakończyć dla wyznaczonej drużyny(0pkt)
 • Zmiany w czasie spotkania dokonywane są tylko i wyłącznie w przerwie między przejazdami. Najpierw musi zejść zawodnik schodzący, a w jego miejsce może wejść zawodnik wchodzący. Zmiany następują w wyznaczonej przez sędziego lub organizatora strefie zmian.
 • Jeżeli zmiana została przeprowadzona nieprawidłowo sędzia może napomnieć zawodnika wchodzącego karą 15 sekund, w przypadku powtarzalności sędzia może zastosować karę 30 sekund postoju w parku maszyn.
 • Kolejność zmian jest następująca:
 • zmiane rozpoczyna drużyna, która po kwalifikacjach zajęła 1 miejsce
 • następne zmiany dokonywane są również w kolejności uzyskanej w kwalifikacjach
 • zmiany powinny być dokonywane w wyznaczonej strefie zmian
 • Jeżeli podczas zmiany zawodnik zbyt szybko wejdzie do boksu, lub do wyznaczonego gokarta, drużyna zostanie ukarana 15 sekundami w boksie.
 • Ukarany kierowca może rozpocząć swoje pomiarowe okrążenia tylko po zgodzie jednego z sędziów przebywających na hali. W przypadku samodzielnego wznowienia jazdy, kierowca zostaje wykluczony z jady w danym biegu a drużyna otrzymuje karę 30 sekund w boksie.
 • Wygrana danego spotkania zależy od ilości zdobytych okrążeń przez dany zespół.
 • Doważanie gokartów jest do 85 kilogramów(maksymalne dociążenie gokarta to 30kg)
 • W przypadku awarii gokarta, drużyna otrzymuję jak najszybszą wymianę na nowego gokarta oraz otrzymuje dodatkowe bonus w postaci -30 sekund przy zmianie.
 • W przypadkach spornych, przyjmujemy, że jedno okrążenie traktowane jest jako 28 sekund.

 

 

NIEBIESKA FLAGA – przepuść wyprzedzającego. Zjedź na zewnętrzną część toru, zwolnij i przepuść szybszego kierowcę.

 • niebieska flaga nie jest pokazywana w PIERWSZEJ i w OSTATNIEJ zmianie, jak również w trakcie zmian, czyli podczas „otwartego boksu”
 • niebieska flaga pokazana jest zawodnikowi „blokującemu”, który blokuje swojego rywala JEDNO okrążenie.
 • jeżeli rywal dopiero co dojechał do blokującego sędziowie nie pokazują niebieskiej flagi – wymogiem jest przejechanie jednego, pełnego okrążenia OD POMIARU DO POMIARU w systemie „zderzak w zderzak”
 • osoba blokowana może próbować wyprzedzić blokującego na własna odpowiedzialność, w przypadku niezgodnego wypchnięcia rywala drużyna może otrzymać 15 sekund kary

 

KARY I WYKLUCZENIA

 

 • W trakcie rozgrywek obowiązują kary czasowe: 15 sekund, 30 sekund.
 • 15 sekund kary przyznawane jest gdy:

–  zawodnik zachowuje się zbyt agresywnie przy wyprzedzaniu przeciwników uderzając ich z premedytacja lub spychanie rywali na bandy ochronne powodując ich unieruchomienie

– kara 15 sekundowa za wjechanie jako 3 drużyna do boksu w trakcie zmian
–     kara 15 sekundowa za niezatrzymanie się w wyznaczonej strefie w parku maszyn

–   zawodnik zbyt wcześnie wyjdzie ze strefy zmian, wchodząc jednocześnie do parku maszyn lub wyznaczonego gokarta

– przeszkadzanie organizatorom w prowadzeniu zawodów

– nie zjechanie zespołu do zmiany w wyznaczonym przez organizatora czasie

– zjechanie do boksu w trakcie „zamkniętego boksu”

– zjechanie do boksu w złej kolejności zmian

 • 30 sekund kary przyznawane jest gdy:

– nagminnie powtarzają się 15 sekundowe kary

– zawodnik nie przepuści rywala po dwóch wyznaczonych do tego zakrętach przy otrzymaniu NIEBIESKIEJ FLAGI

 • pokazanie zawodnikowi czerwonej flagi jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z jazdy w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do jazdy). Drużyna jedzie w osłabieniu do końca wyścigu. Jeżeli komisja lub organizator nie ustali inaczej zawodnik odsunięty jest od jazdy w kolejnym Grand Prix.
 • Zawodnik ukarany czerwona flagą jest całkowicie wykluczony z jazdy do momentu zakończenia kary nie może występować w niższej klasie jeżeli drużyna posiada zespół rezerw i odwrotnie.
 • Jeżeli drużyna pauzuje w kolejce ligowej kara zawieszenia zawodnika lub innej osoby przesuwa się na następną kolejkę ligową w której drużyna występuje.
 • Nie sportowe zachowanie drużyny na torze lub poza nią sprzeczne z etyką sportową i rzucające cień na dobre imię Organizatora Rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych w stosunku do zawodników, klubu lub osób odpowiedzialnych za nie a w konsekwencji:
 • a) Upomnienie pisemne.
 • b) Kara finansowa
 • c) Wykluczenie z rozgrywek na okres 3 lat.
 • Zarząd KLE ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:
 • a) nie dopełnienia formalności zgodnie z punktem(zarząd ma prawo oddać miejsce innej drużynie w rozgrywkach dla dobra rywalizacji sportowej oraz dobrej kondycji finansowej organizacji)
 • b) nie opłacenie kar finansowych nałożonych prze KLE na daną drużynę w terminie.
 • c) Wielokrotnego nie sportowego zachowania się zawodników osób odpowiedzialnych w czasie meczu jak i poza nim na terenie hali kartingowej
 • d) notoryczne łamanie regulaminu rozgrywek.
 • Drużynie wykluczonej z rozgrywek KLE nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów ani zwrot wpisowego.
 • Jeżeli drużyna i jej kierownictwo ma zaległości finansowe wobec organizatora rozgrywek a wycofuje się z rozgrywek zawodnicy oraz kierownictwo są zawieszeni na okres 2 lat i nie mogą brać udziału w imprezach organizowanych przez KLE
 • Za wszelkie uszkodzenia urządzeń sanitarnych i innych znajdujących się w hali kartingowej odpowiada kierownik lub opiekun drużyny korzystających z nich.
 • Wprowadza się kary finansowe dla zawodników organizatorów drużyn za nie sportowe zachowanie, łamanie regulaminu i szeroko pojętej etyki sportowej po werdykcie komisji, która dokona analizy danego przewinienia i ustali karę, komisja w skład której wejdą osoby powołane przez organizatorów rozgrywek (4 osoby w komisji minimum).
 • Obowiązek ewidencji czerwonej flagi ,oraz wykluczeń czasowych zawodników występujących w rozgrywkach KLE spoczywa bezpośrednio na zespołach. Prowadzący daną klasę rozgrywkową może udzielić informacji dotyczącej pauzującego zawodnika/zawodników opiekunom poszczególnych zespołów jedynie na hali w czasie trwania kolejki.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator, firma IN SPE Sp. z o. o., za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów jazdy ma prawo nałożyć dodatkową kare na drużynę lub zawodnika łącznie z możliwością przyznania walkoweru lub dyskwalifikacją drużyny z rozgrywek Krakowskiej Ligi Endurance. Kara dodatkowa nie musi być koniecznością decyzji sędziego prowadzącego zawody.
 • Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny przejść badania we własnym zakresie stwierdzające ich dobry stan zdrowia, który jednocześnie umożliwia jazdę na gokarcie. Za nie wykonanie należytych badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na uczestniczących w lidze zawodników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w lidze osób chorych i wynikających z  tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków w czasie jazdy.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za śmierć uczestników podczas rozgrywek, niezależnie od przyczyny.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje wynikające z działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencji rękoczynów.
 • Organizator przed i podczas rywalizacji ma prawo do sprawdzenia tożsamości wszystkich uczestników.
 • Osoba poproszona o potwierdzenie swojej tożsamości do czasu okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość organizatorowi bądź sędziemu prowadzącemu zawody nie może wziąć udziału w zawodach.
 • Protokół meczowy musi być wypełniony przez rozpoczęciem spotkania. Prawidłowość zapisu potwierdza kapitan bądź kierownik drużyny czytelnym podpisem. Zawodnik spóźniony może zostać dopisany do składu ale tylko przed upłynięciem drugiej rundy czasów. Osoba spóźniona nie może uczestniczyć w spotkaniu do czasu podpisania się w protokole i przedstawieniu dokumentu tożsamości – do tego czasu uczestnik jest nieuprawniony do jazdy w zawodach.
 • Dany kierowca może występować tylko w jednej drużynie w danym sezonie rozgrywkowym.
 • Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go organizatorowi do godziny 16:00 dnia następnego po zakończonej kolejce.
 • Organizator nie ma obowiązku informowania o wniesieniu protestu drużyny przeciwnej.
 • Do interpretacji niniejszego regulaminu jest jedynie Organizator rozgrywek Krakowskiej Ligi Endurance. W celu zmiany i aktualizacji tego regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować strony zainteresowane o wprowadzonych zamianach.
 • Firma IN SPE Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie hali kartingowej Racing Kart.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym czasie. O zaistniałych zmianach jest zobligowany poinformować strony zainteresowane, drużyny uczestniczące w rozgrywkach.
 • O sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Organizator oraz partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych i wizerunku zawodników występujących w Krakowskiej Ligi Endurance – Racing Kart dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych kierowców na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

 

 Informujemy iż treść niniejszego regulaminu jest własnością Krakowskiej Ligi Endurance – Racing Kart.  Wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja czy kopiowanie jest surowo zabronione. Dziękujemy.

 

 

 

OPŁATY:

 

  Kwota w złotówkach(brutto)
Wpisowe za jedna Edycję 3000
Weryfikacja zawodnika 5
Zmiana nazwy zespołu 100
Kara za notorycznie(max 3) błędnie wypełnianie protokołu 100