Skip to content

REZERWACJE INDYWIDUALNE: +48 798 30 40 60 wew. 1

REZERWACJE GRUPOWE: +48 798 30 40 60 wew. 3

REGULAMIN I PRZEPISY RYWALIZACJI

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek Kartingowej Ligii Racing Kart(KLRK) jest firma IN-SPE Sp z o. o.. Oferta skierowana jest dla wszystkich osób, które pragną motoryzacyjnej rywalizacji.
  2. W celu zgłoszenia się na poszczególne GP, należy potwierdzić swoją obecność(zapisać się na listę startową) na dzień przed zaplanowanym GP, telefonicznie pod numerem 798-30-40-60, bądź bezpośrednio na naszym torze w kasie(przy tej opcji zachęcamy do skorzystania z okazji do treningu)
  3. Warunkiem uczestnictwa w KLRK jest ukończenie 7 roku życia(dodatkowo możliwość jazdy na gokarcie dla dorosłych tzn. minimum 140cm wzrostu) oraz uiszczenie opłaty za rozpoczynające się GP nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.
  4. Zgłoszenie się do rozgrywek(zapisanie na liście startowej) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu KLKR jak i również regulaminu Racing Kart, na którym odbywają się zawody.
  5. System rozgrywek przewiduję 6 GP rozgrywanych co miesiąc. Po zakończonej Edycji następuję miesięczna przerwa, po której rozpoczyna się kolejna Edycja niezależnie od ilości zgłoszonych osób. Dokładny system wraz z terminarzem podany zostanie tuż przed pierwszym GP.

 PODSTAWOWE ZASADY REGULAMINU

 1. Obecnie liga jest tylko jedna:
  – Ekstraliga
  7. Maksymalna liczba uczestników to 35.
  8. GP odbywa się raz w miesiącu:
  – trzeci poniedziałek miesiąca
  9. GP odbywa się w systemie pucharówki. Każdy z uczestników powinien przejechać na każdym wyznaczonym gokarcie maksymalnie 5 minut(przy mniejszej ilości osób, liczba minut się zwiększa)
  10. Rozgrywki, rozgrywane będą na hali kartingowej Racing Kart(Sulechów 108a, k/ Krakowa).
  11. W KLRK uczestnicy jeździć będą gokartami dostępnymi na co dzień w Racing Kart.
  12. Każde rozgrywki prowadzone będą przez prawdopodobnie najlepiej wyszkoloną obsługę w południowej Małopolsce.
  13. Wszyscy powinni posiadać wygodną dla siebie odzież oraz obuwie, najlepiej z płaską podeszwą.
  14. Czas rywalizacji uzależniony jest od ilości uczestników. Na 7 zawodników przypada około 45 minut rywalizacji.
  15. Niestawienie się osoby w terminie wyznaczonym jako rozpoczęcie GP, równoznaczne jest ze skreśleniem zawodnika z listy startowej i jednoczesne jej zamknięcie.
  16. Organizator rozgrywek zarzeka sobie prawo do zmiany terminu GP w sytuacjach wyjątkowych.

 SYSTEM PUNKTOWY ORAZ AWANSE I SPADKI(w przypadku powstania lig)

 1. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w pojedynczym GP to 35, które otrzymuje osoba zajmująca 1 miejsce w Ekstralidze.
  18. Kolejno za uzyskanie niższych miejsc w Ekstraklasie ilość punktów jest następująca:
  2 miejsce: 34pkt, 3 miejsce: 33pkt, 4 miejsce: 32pkt…35 miejsce: 1pkt.

Protesty:

 1. Protesty można zgłaszać tylko w formie pisemnej(e-mail) do organizatora do godziny 16:00 dnia następnego po odbytym GP lub pod czas trwania GP(na piśmie bezpośrednio na hali)
  22. Organizator nie ma obowiązku informowania o wpłynięciu protestu strony zainteresowane.
  23. W ramach protestu nie będą rozpatrywane decyzję sędziowskie, które podjęte podczas GP mają charakter suwerenny i są ostateczne.

 PRZEPISY ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki odbywają się na hali kartingowej Racing Kart.
  2. GP odbywa się w systemie pucharówki. Każdy uczestnik powinien przejechać na każdym wyznaczonym gokarcie maksymalnie 5 minut(przy mniejszej ilości osób, liczba minut się zwiększa).
  3. Czas rywalizacji uzależniony jest od ilości osób.
  4. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w pojedynczym GP to 35, które otrzymuje osoba zajmująca 1 miejsce w Ekstraklasie.
  5. Kolejno za uzyskanie niższych miejsc w Ekstraklasie ilość punktów jest następująca:
  2 miejsce: 34pkt, 3 miejsce: 33pkt, 4 miejsce: 32pkt…35 miejsce: 1pkt.
  8. Po zamknięciu listy startowej w dniu GP, komputer sam generuję grupy z podziałem na numery gokartów przydzielone do każdej osoby w każdym biegu.
  9. W zawodach występują trzy siedmioosobowe grupy, które wyznaczone są poprzez uzyskane wcześniej punkty.
  10. W przypadku znaczących różnić w czasie wynikających z awarii gokarta następuję usunięcie go z rywalizacji(zastąpienie innym) i podsumowanie GP na podstawie wyników z 6 gokartów.
  8. W jednym sezonie rozegranych zostanie 6 GP.
  9. Każdy z uczestników ma możliwość jednokrotnego opuszczenia GP.
  10. Uczestnik, który nie pojawi się na GP, zostaję automatycznie ukarany spadkiem do niższej ligi.
  11. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem GP musi zostać zważony.
  12. Wszyscy uczestnicy, którzy waża mniej niż 85kg są doważani do tej wagi
  13. Maksymalne, dodatkowe doważenie gokarta to 30kg.

 KARY I WYKLUCZENIA

 1. W trakcie zawodów obowiązują kary indywidualne.
  15. Za notoryczne przestawianie ustawionego toru następuję kara sekundowa, określona przez organizatora tuż przed rozpoczęciem każdego GP.

 KOSZTY I PROMOCJE

 1. Za uczestnictwo w pojedyńczych zawodach należy uiścić opłatę w wysokości 100zł
  2. Po opłaceniu pojedyńczego GP, każdy uczestnik ma prawo do skorzystania z 43% zniżki od na pojedyńcze przejazdy w miesiącu opłaconego GP(np. opłacone styczniowe GP = cały styczeń, każdy przejazd za jedyne 20zł).
  3. Każdy uczestnik musi posiadać Kartę Członkowską, która jest do kupienia na torze w cenie 10zł
  4. Każdy uczestnik, który nie posiada własnego kasku lub ochronnej balaklawy, musi zakupić balaklawę na torze w cenie 6zł.
  5. Po każdym GP, zawodnicy otrzymują:
  – Ekstraklasa: miejsca od 1 do 3 – pamiątkowe puchary, miejsca od 3 do 35 – 1 darmowa wejściówka(ważna do nast. GP)
  6. Na koniec Kartingowej Ligi Racing Kart, spośród wszystkich zawodników zostaną rozlosowane Zaproszenia Specjalne na tor Racing Kart(pula wejściówek 40):
 2. Nagrody GŁÓWNE – NIESPODZIANKA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby biorące udział w zawodach powinny przejść badania we własnym zakresie stwierdzające ich dobry stan zdrowia, który jednocześnie umożliwia jazdę na gokarcie. Za nie wykonanie należytych badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych, odpowiedzialność spada na uczestniczących w zawodach zawodników.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków w czasie jazdy.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki z udziałem osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
  4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za śmierć uczestników podczas trwania zawodów, niezależnie od przyczyny.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki i konsekwencje wynikający z działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencji rękoczynów.
  6. Osoba zgłaszająca protest musi dostarczyć go do godziny 16:00 dnia następnego po zakończonym GP.
  7. Organizator nie ma obowiązku informowania o wpłynięciu protestu strony zainteresowane.
  8. W ramach protestu nie będą rozpatrywane decyzję sędziowskie, które podjęte podczas GP mają charakter suwerenny i są ostateczne.
  9. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator GP. W celu zmiany i aktualizacji tego regulaminu organizator zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników.
  10. Firma Racing Kart nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie hali jak i poza nią.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie. O zaistniałych zmianach zobowiązuję się poinformować wszystkich uczestników.
  12. O sprawach nie ujętych regulaminem decyduję organizator.
  13. Każda osoba uczestnicząca w GP ma obowiązek przestrzegać regulaminu KLRK jak i również hali kartingowej Racing Kart.
  14. Organizator oraz partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych i wizerunku zawodników występujących w KLRK dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych kierowców na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych
  Dz.U. Nr 133 poz. 883).
  15. Organizator, firma IN-SPE Sp z o. o., za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów jazdy ma prawo nałożyć dodatkową kare na drużynę lub zawodnika łącznie z możliwością przyznania dyskwalifikacji zawodnika z KLRK. Kara dodatkowa nie musi być koniecznością decyzji sędziego prowadzącego zawody.

Powyższy regulamin jest własnością IN-SPE Sp. Z o. o., a kopiowanie go jest zabronione.